Bøger

I en tid hvor megen information er visuel og audibel, lægger vi bevidst en ny vægt på at læse. Først og fremmest at læse Bibelen, men også læse bøger, hvis mål er at øge indsigt i Guds tanker og veje.
Noget andet som er blevet en kerne-sag, er det generationelle i Guds rige. Den ene generations vandring med Gud, det Han gjorde med dem og for dem, det Han indviede og oplærte dem i, og som de udviklede, udgjorde en arv til næste generation.
Gennem bøger og skrifter publiceret af CK, artikuleres arven. Dér kan vores DNA aflæses. Dér findes markørerne, som vidner om Guds arbejde iblandt os gennem årene. Må det blive til inspiration, til næring, til skærpelse og frugt.

 
 

Kontakt